Articles

– ‘Dutch nurses and the Great War: on caregiving and gender’, First World War Studies, 2021 (with C.T. Bakker)

– ‘Een nieuwe Spaanse vijand. De Spaanse Griep in Nederland in de periode 1918-1920’, NTvG, 17-8-2020 (ntvg.nl/artikelen/een-nieuwe-spaanse-vijand)

– ‘Over verbinding, veerkracht en veteranenzorg’, NMGT, juli 2019, 105-112

– ‘De medische verzorging ten tijde van de Belgische opstand’, NMGT, sept. 2019, 138-146

– ‘Leprosy and the Colonial Gaze: Comparing the Dutch West and East Indies’, 1750–1950, with: Stephen Snelders and Frank Huisman, Social History of Medicine, hkz079, https://doi.org/10.1093/shm/hkz079, 20 December 2019

– ‘The “prick parade”. The First World War and veneral disease’, in: Van Bergen, Vermetten, The First World War and Health, 192-213

‘Prevention! Not curation: medical voices agaist war’, in: Van Bergen, Vermetten, The First World War and Health, 400-423

‘Over herdenken en gedenken’, in: Joris Jan Voermans, Sunset March. Brug tussen heden en oorlogsverleden (Nijmefgen: Qua Vadis Uitgeverij, 2019) 9-12

–    ‘Surgery and War: The discussion about the usefulness of war for medical Porgres’, in:  Thomas Schlich (ed.) The Palgrave Handbook for the History of Surgery (Londen: Palgrave  MacMillan, 2018) 389-407

–     ‘“Leprosy is anything but contagious”. The debate on the nature of leprosy 1865-1897’, in: Leo van Bergen, Liesbeth Hesselink, Jan-Peter Verhave (eds.), The Medical Journal of the Dutch Indies 1852-1942. A platform for medical research (Djakarta: AIPI, 2017)159-176

–    ‘On Jihad and leprosy’, MTb, March 2017, 6-7

–     ‘Humanitarianism (The Netherlands)’, Online Encyclopaedia of the First World War (https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/humanitarianism_the_netherlands?                           version=1.0

–     ‘Dutch Ambulances and Neutrality’, in: Stephen C. Graig, Dale C. Smith (eds.), Glimpsing               Modernity. Military Medicine in World War I (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing,                 2015) 239-263

–     ‘Military Medicine’ in: Jay Winter et al., Cambridge University History of the First World War, part 3: Civil Society, pp. 287-309

–     ‘The Dutch East Indies Red Cross between the colonial wars and the Second World War’, Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia 66 (1), enero-junio 2014

–     ‘Medicine and Medical Service’, 14-18 Online. International Encyclopaedia of the First World War. http://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/Medicine_and_Medical_Service

–     ‘Medical care as the carrot: the Red Cross in Indonesia during the war o decolonization’ 1945-1950′, Medicine, Conflict and Survival, vol. 29, no. 3, pp. 216-343

–    ‘Johan Hendrik Christiaan Basting: his ideas on war and medicine’, in: Roger Durand (ed.), Humanitaire & Médicine. Les premiers pas de la Croix Rouge 1854-1870, pp. 55-62

–    ‘De Nieuwe Conventie van Genève (1906) en verpleger Evert Meuleman uit Zwolle’, in: Cecile aan de Stegge, Cornelis van Tilburg, Helpen en Niet Schaden. Uit de geschiedenis van verpleegkunde en medische zorg (Antwerpen/Apeldoorn: Garant) 31-48 (with Cecile aan de Stegge)

–          ‘Man-monkey, monkey man: neutrality and the discussions about the “inhumanity” of poison gas in the Netherlands and International Committee of the Red Cross’, First World War Studies, 3, 1 (March 2012), 1-23 (with Maartje Abbenhuis)

–          ‘For Soldier and State: dual loyalty and World War One’, Medicine, Conflict and Survival, 28,4 (Oct.-Dec. 2012), 291-308

–          ‘The Medical Peace Work-project’, Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, July 2012, 136-138

        –‘Medical Polemology and Ideology: possibilities and constraints’, in: Susanne Hahn (Hg.), Wissenschaft und Kunst im Zeichen von Krieg und Frieden, z.p. [Impressum] 2011, pp. 195-208

        Leo van Bergen, Heidi de Mare, Frans Meijman, ‘From Goya to Afghanistan. An essay on the ratio and ethics of medical war pictures’, Medicine, Conflict and Survival, 2010, 2, pp. 124-144

–          ‘Aspects of neutrality: two Dutch ambulances at the eastern front in the First World War’, Medicine, Conflict and Survival, 2010, 4, pp. 298-313

–          ‘Griep?! Maak dat de kat wijs! Over pandemieën in de 20e eeuw’, in: NMGT, jan. 2009, 5-10

–          ‘Immediately and with all available means: the Dutch Red Cross and the field hospital on behalf of the Netherlands Voluntary Legion in WWII’, in: Medicine Conflict and Survival, jan.-march 2009, pp. 78-93

–          ‘Niets verhullende medische oorlogsafbeeldingen in de twintigste eeuw. Een historisch essay aan de hand van een zojuist verschenen boek’, in: NMGT, maart 2009, pp. 59-63

–          ‘War and Medicine. Tentoonstelling en boek’, in: NMGT, maart 2009, pp. 78-82

–          ‘Ziek zonder Loopgraaf: geslachtsziekte en Spaanse Griep’, in: Perry Pierik (red.), Ten Oorlog. Tussen Waterloo en Verdun, Soesterberg 2009, pp. 353-375

–          ‘Witte zwanen. Zwarte zwaan (over verificatie en falsificatie in de medische polemologie)’, in: Trouw, 20-6-2009, Letter & Geest, p. 72-73

–          ‘MEDCAP: medische hulp in Vietnam uit militair-politieke overwegingen’, in: NMGT, juli 2009, p. 150-154

–          ‘Schenk aandacht aan oorlog in medisch curriculum’, NtVG, 153, 35 (29-08-2009), 1737-1739

–          ‘Medische Polemologie en Ideologie: drijfveren en oogkleppen’, NMGT, sept. 2009, 173-179

–          ‘A matter of time and place: violent conflict and civilian physical health’, Medicine Conflict and Survival, 2009, nr. 3, 246-253

–          ‘”Revalidatie voor rente”. Medische zorg en de WAO’, in: K.P. Companje (red.), Tussen Volksverzekering en Vrije Markt. Verzekering van zorg op het snijvlak van sociale verzekering en gezondheidszorg 1880-2006, Amsterdam 2008, 537-558

–          ‘”Blijdschap op het slagveld!” De militarisering van de medische zorg en van het Rode Kruis’, in: Patrick Dassen en Petra Groen, Van de Barricaden naar de Loopgraven. Oorlog en samenleving in Europa 1789-1918, Amsterdam 2008, 167-198

–          ‘De waarde van geschiedschrijving voor medisch-polemologische kwesties’, NMGT, mei 2008, 100-104

–          ‘Medicine and war: the value of historical knowledge (guest editorial)’, Medicine Conflict and Survival, 24, 3 (July-Sept. 2008), 155-158

–          ‘The poison gas debate in the inter-war years’, Medicine Conflict and Survival, 24, 3 (July-Sept. 2008), 174-187

–          ‘Mens of Monster? Plastische chirurgie en de Eerste Wereldoorlog’, in: Streven, nov. 2008, 898-907

–          ‘Arts en oorlog: medische polemologie’, J.S. Stilma et al., Coschap over de Grenzen. Een praktische leidraad voor een stage in het buitenland, Houten [Prelum uitgevers] 2008, pp. 73-78

–          ‘The value of war for medicine: questions and considerations concerning an often endorsed proposition’, Medicine, Conflict and Survival, vol. 23 (38-2007), 189 – 197

–          ‘”Kunnen we er niet beter mee ophouden”. Nederlandse hulpverlening tijdens de Eerste Wereldoorlog en de medische antioorlogsbeweging in het Interbellum’, Martin Kraaijestein, Paul Schulten (red.), Wankel Evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog, Soesterberg 2007, 171-206

–          ‘De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1967-1976)’, W.E.L. de Boer, E.S. Houwaart (red.), Geschiktheid Gewogen. Claimbeoordeling en arbeidsongeschiktheid in Nederland 1901-2005, Delft 2006, 185-235

–          ‘De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de omslag in de claimbeoordeling (1976-1992)’, W.E.L. de Boer, E.S. Houwaart (red.), Geschiktheid Gewogen. Claimbeoordeling en arbeidsongeschiktheid in Nederland 1901-2005, Delft 2006, 237-282

–          ‘”Een getuige tegen het kwaad van het materialisme”. De medische faculteit van de Vrije Universiteit en de homeopathie’, Gewina, 28 (2005) nr. 2, p. 79-96

–          ‘Rode-Kruisteken is geen omkering Zwitserse vlag’, NRC-Handelsblad, 25-6-2005, p. 15

–          ‘”Zooveele aanklachten tegen de gruwel van den oorlog”. Nederlandse ambulances aan het oostfront’, Hans Andriessen, Martin Ros, Perry Pierik (red.), De Grote Oorlog. Kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 7, Soesterberg 2005, p. 131-182

–          ‘Verspreiding van medische kennis door oorlog’, Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, nov. 2004, p. 207-208

–          ‘Het Nederlandsche Roode Kruis en de Grote Oorlog’, Hans Andriessen, Martin Ros, Perry Pierik (red.), De Grote Oorlog. Kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 4, Soesterberg 2004, p. 205-225

–          ‘De windvlaag des doods! Spaanse Griep pandemie 1918-1919’, Tijdschrift voor Verpleeghuiskunde, jrg. 28 (2004), nr. 3, p. 11-14

–          ‘Oorlog is goed voor de geneeskunde. Vragen en overwegingen bij een vaak onderschreven stelling’, Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, november 2003, p. 208-211

–          ‘Gerrit Arie Lindeboom: van primus inter pares tot omstreden figuur’, In de Marge. Tijdschrift voor levensbeschouwing en wetenschap, 2003, nr. 3

–          ‘Onverwijld en met alle beschikbare middelen. Het Nederlandsche Roode Kruis en “de” ambulance voor het Vrijwilligers Legioen Nederland’, Gewina, 2003, nr. 2

2002

–          ‘”Wij mogen geen strijders zijn”. Medische hulpverlening in de Eerste Wereldoorlog’, Andriessen H, Ros M, Pierik P (red.), De Grote oorlog. Kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, Soesterberg: Aspekt 2002

–          ‘Helpt Alleen Rijke Kennissen. Een geschiedenis van de Hulpactie Roode Kruis’, Kristel C (red.), Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog (Besluitvorming), Amsterdam: Bert Bakker 2002

2000

–          Soetekouw PMMB, Vries M de, Bergen L van, Galama LMD, Keyser A, Bleijenberg G, Meer JMW van der, ‘Somatic Hypotheses of War Syndromes’, European Journal of Clinical Investigation. 2000; 30: 630-641.

–          Vries M de, Soetekouw PMMB, Bergen LFJM van, Meer JWM van der, Bleijenberg G, ‘Lichamelijke en psychische klachten bij militairen na oorlogshandelingen en vredesmissies. Ned Tijdsch Geneesk. 1999; 143: 2557-2561.

–          ‘”The Malingerers are to Blame”. The Dutch Military Health Service and World War I’, Roger Cooter, Mark Harrison, Steve Sturdy, Medicine and the Management of Modern Warfare. Amsterdam: Rodopi 1999.

–          ‘Met te Weinig Riemen in een Gammel Bootje. Militaire Geneeskunde in de beide Wereldoorlogen’, Geschiedenis der Geneeskunde. 1998-1999; 5: 192-200.

–          ‘Psychisch Niemandsland. Het schemergebied tussen gezond en gewond’, Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift. 1998; 51: 122-128.

–          ‘Relevance of the Theme Medical Neutrality’, Leo van Bergen, Francoise Barten (eds), Medical Neutrality Revisited. Nijmegen: Nijmegen University Press 1997; 17-32.

–          ‘Vraagtekens bij het Nut van Oorlog voor de Geneeskunde’, Militaire Spectator. 1997; 166: 533-540.

–          ‘Met Plicht komt Recht, met Recht komt Plicht. Rode Kruis, verpleegkunde en oorlog 1867-1950’, Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift. 1997; 50: 15-24.

–          ‘Een onmisbare schakel. Het Rode Kruis in Indonesië 1945-1950’, Militaire Spectator, 1996; 165: 269-277.

–          ‘Voor het Heil van Jan Soldaat. De Militarisering van het Nederlandsche Roode Kruis 1867-1940’. Polsslag, mei 1996; 30, 3: 17-20

–          ‘Hulp als Middel. Het Rode Kruis in Indonesië medio 1945 – medio 1946’, E. Touwen-Bouwsma, P. Groen (eds), Tussen Banzai en Bersiap. De afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, Den Haag: SDU 1996; 59-72.

–          ‘Vraagtekens bij het Rode Kruis: Nosokomos en de Anti-Oorlogsgroep Verplegenden’, Tijdschrift voor de Geschiedenis der Verpleegkunde. 1995; juni: 10-15.

–          ‘”Gas is een humaan wapen”. Het Rode Kruis en de gifgasdiscussie in het Interbellum’. Ex Tempore. 1994; 13, 1: 15-28.

–          ‘”For our honour and our rights”. The Dutch East Indies Red Cross and the Atjeh-war’, Hans Binneveld, Rudolf Dekker (eds.), Curing and Insuring. Essays on illness in past times. Rotterdam: Erasmus Publishing 1992; 135-149.

Geef een antwoord