Articles, lectures and books on the web

Use permitted, but only if the source is mentioned

English

Shell-shock. 80.000 British shell shock victims, a rarely questioned number

‘”The malingerers are to blame.” The Dutch military health service before and during the First World War’, Roger Cooter et al., Medicine and Modern Warfare (Amsterdam/Atlanta 1999)

Death from 1918 Pandemic Influenza

Medicine and Medical Service. Online Encyclopaedia of the First World War

Humanitarianism (the Netherlands). Online Encyclopaedia of the First World War

Pardon on medical grounds unjustified for British soldiers sentenced to death in WWI

The value of war for medicine: questions and considerations concerning an often endorsed proposition. [pdf]

Troublesome and Peculiar. The reception in the Netherlands of Un Souvenir de Solferino.

Medical Neutrality Revisited (Nijmegen 1998)

The Medical Journal of the Dutch East Indies 1851-1942

‘On “war task” and “peace work”. The Dutch East Indies Red Cross between the colonial wars and the Second World War’, Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia 66 (1), enero-junio 2014

Jihad and leprosy. On the killing of Dutch colonizers by Aceh leprosy sufferers.

An unparalleled triumph. The introduction of CCU’s 1965-1975

Innocence Slaughtered? Speech delivered at the book launch of Innocence Slaughtered, The Hague, OPCW, 2-12-2015 (see also: The Trench)

From beneficial exploitation to well-meant dependency (and back?). On European-Asian healthcare in the 20th century. August 2011. [pdf]

Opening War/Raw exhibition 11-11-2012 Amsterdam. Short version, English undertitled.

Suffering, dying and military medicine. Lecture Canterbury University 24-11-2016

Monkeyman. Gas warfare 1914-18. Medical and humanitarian challenges. Valencia 21-11-2018

Nederlands

De Zwaargewonden Eerst? Het Nederlandsche Roode Kruis en het vraagstuk van oorlog en vrede 1867-1945

Een Menslievende en Nationale Taak. Oorlog, kolonialisme en het Roode Kruis in Nederlandsch-Indië 1870-1950

‘Om Dodelijke Complicaties te Voorkomen’. De opkomst in Nederland van de Eenheden voor Intensieve Hartbewaking. [pdf]

Voor een Wereld één in Verscheidenheid. 50 Jaar WFBN [pdf]

Waarde Generaal: voelt u zich wel goed? [pdf]

Van Genezen in geloof tot Geloof in Genezen 1880-1945 deel 1: Van Genezen in Geloof…

Van Genezen in Geloof tot Geloof in genezen 1945-2005 deel 2: …tot Geloof in Genezen

Medische polemologie en ideologie: drijfveren en oogkleppen. [pdf]

Schenk aandacht aan oorlog in medisch curriculum’ [pdf]

Voor het heil van Jan Soldaat. De militarisering van het Nederlandsche Roode Kruis 1867-1940 (Armamentaria, 30 (1995), pag. 33-44)

Is oorlog goed voor de geneeskunde

Oorlog was voetbal

Voor soldaat en staat. Medisch dubbele loyaliteit in tijd van oorlog

Overwinnaar en verliezer tot in de dood

De geschiedenis herhaalt zich niet. NMGT sept. 2009. [pdf]

De geschiedenis herhaalt zich (niet). Over beeld en waarheid tijdens epidemiebestrijding en de rode schoentjes van de paus. Juni 2011. [pdf]

Spaanse griep en Mexicaanse griep: impact en mortaliteit

Lezing Spaanse Griep, WOI en Covid. Boerhaave Museum leiden 28-11-2021

Wereldgezondheid in tijden van Nationalisme. De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg 2007-2017

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Vijftig jaar wetenschapsdiscussie in Huisarts en Wetenschap

Vijftig jaar H&W. Over medicijnverstrekking, bijwerkingen en therapietrouw

Van Hometeam tot HOED-constructie. De weerslag van de verandering in praktijkvoering in 50 jaargangen Huisarts en Wetenschap

Nobel zou de NAVO nooit een prijs hebben gegeven. Volkskrant 1-5-1995

Oorlog mede schuldig aan marteling. Volkskrant 4-5-2004. [pdf]

De Holocaust is geen mening. Volkskrant 4-10-2006. [pdf]

Vrije mening is schot uit de heup. Volkskrant 26-10-2010. [pdf]

De Eerste Wereldoorlog is geen argument voor Afghanistan. Een repliek op Mient Jan Faber

Bespreking Mient Jan Fabers Te Wapen[pdf] Verkorte versie verschenen in Streven. Cultureel Maatschappelijk Maandblad, november 2011 (pp. 932-936) [Streven]

Klaproos schiet haar doel voorbij

Kanttekeningen bij het Britse 2014-2018 standpunt: ‘ het vieren van de overwinningen’